Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Darpariaeth Chwarae

Mae Darpariaethau Chwarae Plas Madoc yn cynnal prosiectau drwy’r flwyddyn gron sy’n rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc o Blas Madoc a’r ardaloedd cyfagos.
Bwriad y prosiectau i gyd yw cynyddu hyder ac annog y plant, y bobl ifanc a’r oedolion sy’n byw yma i gyfranogi yn y gymuned.

Buarth Chwarae Antur Plas Madoc
I blant a phobl ifanc 5-16 oed gyda’r bwriad o ddarparu amgylchedd amrywiol lle gall plant a phobl ifanc brofi risg a sialens. Mae’r prosiect yn un mynediad agored felly mae plant a phobl ifanc yn rhydd i fynd a dod fel y mynnent.

Street Play
I blant a phobl ifanc 5+ oed. Mae’r prosiect yn rhedeg o Ddydd Mawrth i Ddydd Gwener 4.30pm-7.30pm, mae gweithwyr chwarae’n ymweld â phob stryd ar yr ystad ac yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc chwarae yn y gymuned.

Get Out and Play
Cynllun mynediad agored sy’n rhedeg drwy gydol y gwyliau i blant a phobl ifanc 5+ oed. Mae’r prosiect yma’n cylchdroi o amgylch yr ystad yn ymweld â mannau lle mae plant yn tueddu mynd i chwarae yn naturiol.

Prosiect Cynhwysiad
Mae’r prosiect cynhwysiad yn rhedeg ochr yn ochr â’r cynllun chwarae, yn cefnogi plant a phobl ifanc sy’n methu mynd i unrhyw rai o’r prosiectau’n annibynnol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design