Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mentora Cymheiriaid

Yn anffodus daeth Gwasanaeth Mentora AVOW i ben ar Ionawr y 1af 2013.

Bu i’r prosiect cyrraedd nifer o’r nodau ar gyfer Defnyddwyr Gwasanaeth o ran gwaith gwirfoddol, cyflogaeth a hyfforddiant. Serch hynny, mae’r gwasanaeth yn dal ar gael drwy CAIS www.cais.co.uk / 01492 523 040

Mae AVOW yn dal yn cynnig cefnogaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd eisiau  ymryddhau o afael alcohol a chyffuriau:

–          Pêl-droed DAFFA daffa poster 1

Pêldroed DAFFA AVOW yn helpu defnyddwyr gwasanaeth i ddianc rhag dibyniaeth

–          Grŵp WASUP Wasup leaflet

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design