avow logo

AVOW

Gwaith gwych mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr a Chalon FM

Yn ystod y misoedd diwethaf mae AVOW wedi bod yn gweithio â Phrifysgol Glyndŵr ar nifer o brosiectau  gwahanol. Rydym ni’n gweithio’n agos gyda myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn yn yr Ysgol Gyfryngau ac maen nhw wedi creu a chynhyrchu ffilmiau byr ac wedi cynnal cyfweliadau radio ac ymgyrchoedd hyrwyddo (gwelwch isod). Bydd dwy ffilm arall am Jiwbilî Arian AVOW a llyfryn am wirfoddoli yn Wrecsam (gyda storïau gan wirfoddolwyr) yn cael eu cyhoeddi  cyn bo hir.

Gall AVOW eich helpu i wirfoddoli!

Pêldroed DAFFA AVOW yn helpu defnyddwyr gwasanaeth i ddianc rhag dibyniaeth

Bu i AVOW godi ymwybyddiaeth pobl o ddigartrefedd drwy gysgu allan am noson ym mis Rhagfyr 2012. Bu i Charlie holi Carol, a fu’n rhan o’r ymgyrch: Charlie yn holi Carol am y noson cysgu allan ym mis Rhagfyr 2012

Pam bod AVOW yn le arbennig?: Charlie yn holi Cathryn – Pam bod AVOW yn le arbennig?

Beth mae AVOW yn ei olygu i chi?:

Charlie yn holi Ann Ryan – Beth mae AVOW yn ei olygu i chi?

Charlie yn holi John Gallanders Prif Swyddog AVOW

Charlie yn holi Dave Hylands Cadeirydd Pwyllgor Cyllid AVOW

Gwnewch Wahaniaeth gydag AVOW a chefnogwch gynllun gwych! Gwrandewch ar hysbyseb radio’r Grant Gwneud Gwahaniaeth. Am fwy o wybodaeth am y cynllun grant yma ewch i www.avow.org/silver25

Cofiwch fod modd i chi hyrwyddo eich mudiad / grŵp cymunedol ar Calon FM ar ddydd Iau rhwng 2 a3 o’r gloch yn ystod rhaglen radio  Charlie Jones. I dderbyn mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at aleksandra.zembrzuska@avow.org.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design