avow logo

AVOW

Cymraeg Gwaith

Sesiynau Gwybodaeth i Gyflogwyr ‘Cymraeg Gwaith’

Mae’r Sesiynau Gwybodaeth am y Gymraeg yn cynnwys:

Mae’r sesiynau yn addas ar gyfer mudiadau yn y sector gyhoeddus, y trydydd sector a’r sector breifat.

Mae’r sesiynau wedi eu teilwra ar gyfer:

Bydd y sesiynau yn cael eu teilwra yn benodol ar gyfer gweithleoedd penodol ac fe’u darperir gan IAITH: y ganolfan cynllunio iaith.
Gallwch gofrestru eich diddordeb i dderbyn Sesiwn Gwybodaeth i Gyflogwyr drwy ymweld â  Dysgu Cymraeg

cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru
 Ffôn: 0300 323 4324

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design