avow logo

AVOW

Rôl Menywod Mewn Cymdeithas Ddinesig

cy

LLEOLIAD: Neuadd y Dref, y Fflint
DYDDIAD: Dydd Llun 13 Tachwedd 2017
AMSER: 18.00 – 20.00
   

Mae Ann Jones AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn eich gwahodd i ymuno â hi mewn digwyddiad i edrych yn fanwl ar rôl menywod mewn cymdeithas ddinesig.

Yn ystod yr wythnos o 13 – 17 Tachwedd, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ail-leoli peth o’i waith i etholaeth Delyn. Bydd y digwyddiad hwn yn rhan o’r rhaglen ar gyfer yr wythnos.

Yn y digwyddiad hwn bydd Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg, yn cadeirio sesiwn a fydd yn holi Ann Jones AC a Hannah Blythyn AC am eu rolau fel menywod amlwg ym mywyd cyhoeddus Cymru. Bydd y digwyddiad yn gyfle i drafod y rhwystrau y maent wedi’u hwynebu yn ystod eu gyrfaoedd, a sut y maent wedi goresgyn y rhwystrau i gyrraedd lle y mae nhw heddiw.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, a bydd derbyniad byr i ddilyn. Darperir lluniaeth ysgafn.

   
ATEBWCH ERBYN: Dydd Llun 6 Tachwedd 2017
cysylltu@cynulliad.cymru
0300 200 6565

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design