avow logo

AVOW

Menywod Cymru

nos Wener 29 Mehefin, Canolfan Gymunedol Daniel Owen

18.00 – 20.00

Fel rhan o raglen Senedd Delyn, byddwn yn cynnal digwyddiad i ddathlu a thrafod cynrychiolaeth menywod yng Nghymru, fel rhan o’n hymdrechion i ddathlu canmlwyddiant yr ymgyrch i sicrhau’r bleidlais i fenywod. I gyd-fynd â hyn, cynhelir sesiynau allgymorth gyda grwpiau cymunedol, busnesau ac elusennau yn yr ardal, a ledled Cymru, yn ystod y cyfnod cyn Senedd Delyn.

Ymunwch â ni am sgwrs gyda Ann Jones AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Hannah Blythyn, Aelod Cynulliad Delyn, a Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg, am eu rolau fel menywod amlwg mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn gyfle i drafod y rhwystrau y maent wedi’u hwynebu yn ystod eu gyrfaoedd a sut y gwnaethant eu goresgyn i gyrraedd ble y maent heddiw.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfle i unigolion, grwpiau a sefydliadau ddod at ei gilydd dros baned a chacen i rannu, trafod a dathlu’r hyn y mae cydraddoldeb yn ei olygu iddynt.

Bydd y digwyddiad hefyd yn rhan o ‘EqualiTeas’, sef dathliad Senedd y DU o gydraddoldeb democrataidd ar gyfer y DU gyfan.

I archebu eich lle:

E-bost:  cysylltu@cynulliad.cymru  

Ffôn: 0300 200 6565

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design