avow logo

AVOW

Opera Cenedlaethol Cymru Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru

Rydym nawr yn recriwtio Corws Cymunedol WNO sydd wedi ei leoli yn Venue Cymru, Llandudno i berfformio fel Corws Cymunedol yr Ŵyl mewn cyngerdd Adlewyrchiadau Requiem fel rhan o’r Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. 

Bydd y repertoire yn cynnwys detholiad o Requiem gan Mozart, Requiem gan Durufle a perfformiad cyntaf yn y Byd o Mater Requiem gan y cyfansoddwr Brydeinig Rebecca Dale.

Bydd Corws Cymunedol yr Ŵyl hon yn perfformio ar y cyd â:

Mae’r cyngerdd ar Ddydd Sadwrn 22 Medi 2018, 7.30pm yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn ystod y penwythnos sydd yng nghanol Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru. Bydd gofyn i aelodau ymroddi a mynychu cyfres o ymarferion gan ddechrau ar Ddydd Sul 27 Mai 2018.

Ffurlen gais ar-lein YMA neu wno-nwimf-corws-cymunedol-yr-wyl-2018-ffurlen-gais-cymraeg

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Sul 13 Mai 2018

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design