avow logo

AVOW

WNO Opera Ieuenctid Gogledd Cymru

YN CARU CANU? Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn lansio Grŵp Ieuenctid newydd sbon ar gyfer Gogledd Cymru yng Ngwanwyn 2018 

Mae Opera Ieuenctid Gogledd Cymru WNO ar gyfer unrhyw un rhwyng 10-14 mlwydd oed sydd eisiau canu – nid oes angen profiad blaenorol arnoch i ymuno ac nid oes clyweliadau. Byddwch yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr â cherddorion proffesiynol a chyfarwyddwyr drama ac bydd perfformiadau yn amrywio o rannu anffurfiol gyda ffrindiau a theuluoedd i gynyrchiadau wedi’u llwyfannu’n iawn!

Cynhelir y gweithdai yn Venue Cymru, Llandudno pob nos Fercher 5-7 y.h. yn dechrau 21 Chwefror, a’r gost fydd £5 y sesiwn (mae bwrsariaethau ar gael).

Er bod y sesiynau wedi’u hanelu at blant 10-14 oed, rydym yn hapus i dderbyn unrhyw un o 8 mlynedd i fyny. Efallai y byddwn hefyd yn trefnu mwy o weithdai ar gyfer gwahanol oedrannau yn y dyfodol.

https://venuecymru.co.uk/wno-youth-opera

Mae’r tîm creadigol fel a ganlyn:

Cyfarwyddwr Cerdd Jenny Pearson
Arbenigwr Lleisiol Huw Llywelyn
Arbenigwr Drama Angharad Lee
Répétiteur Annette Bryn Parri

Peidiwch â cholli allan ar y cynnig cyffrous hwn, bydd aelodaeth o’r grwp yn cael ei neilltuo ar sail y cyntaf I’r felin. 

Fe welwch y daflen rnghlwm ac mae croeso i chi gysylltu â morgana.wj@wno.org.uk os ganddoch unrhyw gwestiwn neu os hoffech archebu lle yn y grŵp.

 

flyer-taflen-page-001 flyer-taflen-page-002

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design