avow logo

AVOW

Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18: Effeithlonrwydd ynni mewn anheddau

Heddiw rydym wedi cyhoeddi adroddiad sydd yn darparu asesiad cenedlaethol o effeithlonrwydd ynni mewn anheddau, ar draws pob deiliadaeth, fel y mesurwyd gan Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18.  Mae’r adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ynni adnewyddadwy, y defnydd o danwydd a systemau gwresogi ac yn ei chymharu â data am effeithlonrwydd ynni mewn anheddau yn Arolwg Eiddo Byw yng Nghymru 2008.

Y Prif Ganlyniadau

Yng Nghymru, 2017-18:

Cysylltwch â ni

Os hoffwch mwy o wybodaeth yna cysylltwch â Tîm yr ACTC.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design