avow logo

AVOW

Gwobrau Elusennau Cymru

Gwobrau newydd sbon yw Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnir gan CGGC

Maent yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad arbennig elusennau, grwpiau cymunedol, cwmnïau dielw a gwirfoddolwyr at Gymru. O gyfeillachwyr sy’n galw heibio i ymweld â’u cymydog oedrannus bob dydd Mawrth, i fudiadau sy’n ymgyrchu dros gydraddoldeb yn genedlaethol, mae’r Gwobrau’n amlygu ac yn hyrwyddo’r gwahaniaeth positif y gallwn ei wneud ym mywydau ein gilydd.

Felly os gwyddech am fudiad neu unigolyn sy’n haeddu cael ei ddathlu, ewch amdani ac Enwebwch heddiw

Dyddiadau allweddol 2019

Cyfnod enwebu’n agor  – – 5 Awst 2019

Cyfnod enwebu’n cau – 2 Hydref 2019

Cyhoeddi’r rhestr fer – w/d 21 Hydref 2019

Y seremoni wobrwyo – 15 Tachwedd 2019

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design