avow logo

AVOW

Eich cyfle chi i gyfrannu at strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cyntaf Cymru

Rydym nawr mewn sefyllfa lle rydym wedi cwblhau ein gwaith ymgysylltu cychwynnol gydag ystod eang o bobl o bob cwr o Gymru ac rydym wedi llunio ein dogfen ddrafft gyntaf ar gyfer ymgynghori.

Mae’r ddogfen ymgynghori yn adlewyrchu’r hyn rydych wedi’i ddweud wrthym, ac mae’n cynnwys camau gweithredu posib ar gyfer y 10 mlynedd nesaf – hoffwn glywed eich barn am y rheiny.

Yn yr un modd â’r ymarfer ymgysylltu, rydym yn chwilio am amrywiaeth o safbwyntiau ar draws y sectorau, a gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gennym ni ddiddordeb arbennig ym marn pobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ogystal â’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, gofalwyr a gwirfoddolwyr.

Os hoffech chi gymryd rhan, darllenwch y ddogfen ymgynghori hon a llenwch yr holiadur ar-lein erbyn hanner nos ddydd Mercher 18 Medi 2019.

Dweud eich dweud yn yr arolwg cyn Hydref 2il: https://www.smartsurvey.co.uk/s/heiw-scw-consultation/

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design