avow logo

AVOW

Cynghrair Niwrolegol Cymru

neu

Mae Mark Isherwood AC yn eich gwahodd i’r Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer
Cyflyrau Niwrolegol

20fed Mawrth 2018 12:00 – 1:30yh

Ystafell Gynadledda 5, Ty Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Neu drwy Fideo Gynhadledd Ystafell 5, Sefydliad Meddygol Wrecsam, Ysbyty Maelor

Agenda i gynnwys:

Gweithio mewn partneriaeth gyda’r Diwydiant Fferyllol i wella gwasanaethau niwrolegol yng Nghymru

Slot Aelod EMS – tbc

Os ydych yn gallu mynychu, ebostiwch wnacoordinator@gmail.com os gwelwch yn dda

 Croeso i bawb

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design