avow logo

AVOW

Wythnos Gwirfoddolwyr! 1 – 7 Mehefin

volwek

 

Wythnos Gwirfoddolwyr – amser i ddweud ‘diolch’! Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr.

Achlysur blynyddol i ddathlu gwirfoddolwyr yw Wythnos Gwirfoddolwyr ac fe’i cynhelir ym mis Mehefin bob blwyddyn. Ar hyd a lled y wlad, bydd yna bartïon, digwyddiadau gwobrwyo, teithiau, ffeiriau recriwtio ac arddangosfeydd yn cael eu cynnal er mwyn recriwtio, gwobrwyo a chydnabod gwirfoddolwyr.

Anogir cymunedau lleol i gymryd rhan drwy gynnal eu parti stryd neu eu digwyddiad eu hunain, ac i ddefnyddio’r cyfle hwn i gefnogi eu cymunedau lleol drwy godi arian neu wirfoddoli.

Cynhaliwyd Wythnos y Gwirfoddolwyr am y tro cyntaf ym 1984. Bob blwyddyn mae mwy o fudiadau’n cymryd rhan, gan gynnal digwyddiadau amrywiol ledled Cymru gyfan, gan gynnwys cyflwyno gwobrau, stondinau gwybodaeth a digwyddiadau cymunedol.

Beth am ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr gyda’ch gwirfoddolwyr chi drwy, er enghraifft:
– Defnyddio logo (eps jpeg) Wythnos Gwirfoddolwyr
– Gwobrwyo’ch gwirfoddolwyr a’ch grwpiau â thystysgrif Wythnos Gwirfoddolwyr:tystysgrif grŵp; thystysgrif gwirfoddolwr
– Denu sylw’r cyfryngau at yr hyn y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud
– cynnal achlysur arbennig i ddiolch iddynt A3 poster

Cyhoeddwch eich digwyddiad mor eang ac sy’n bosib
Anfonwch manylion  eich cynlluniau at nnicholls@wcva.org.uk ac fyddm yn eu bostio ar y gwefan hon. Anfonwch manylion postio yn yr adran ‘digwyddiadau’ ar y gwefan cenedlaethol www.gwirfoddolicymru.net

Beth am drydar eich digwyddiad arbennig, gan ddefnyddio #wythnosgwirfoddolwyr a’i anfon atom ni hefyd @VolWales (ac aildrydar beth mae eraill yn ei wneud)

Beth bynnag rydych yn ei wneud, mwynhewch Wythnos Gwirfoddolwyr!

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design