avow logo

AVOW

Ymddiriedolaeth Amgylcheddol Veolia yn derbyn ceisiadau ar gyfer prosiectau yn 2018

Mae Ymddiriedolaeth Amgylcheddol Veolia yn cynnig grantiau o rhwng £10,000 a £75,000 ar gyfer prosiectau wedi’u lleoli yn agos at safle cymwys gan Veolia yn Lloegr neu yng Nghymru.

Mae angen cyllid cyfatebol o leiaf 20 y cant, ac mae angen i ymgeiswyr sy’n gwneud cais am grantiau o £40,000 neu fwy gael cyfraniad gan drydydd parti.

Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf ar gyfer gwella mewn safle unigol, gyda dyddiadau dechrau a gorffen arwahanol.

Dylai prosiectau fod yn un o’r categorïau canlynol:

Gellir derbyn ceisiadau gan sefydliadau dielw, cyhyd â bod eu prosiect wedi’i leoli o fewn 5 milltir i gyfleuster Gwasanaethau Amgylcheddol Veolia.  Gallai hyn fod yn safle tirlenwi, neu’n safle amwynder dinesig, neu’n orsaf neu’n ddepo trosglwyddo – cyhyd â’i fod yn cael ei weithredu gan Veolia.

Y dyddiadau cau yw 30 Tachwedd 2017 ar gyfer prosiectau sy’n digwydd rhwng 26 Mawrth 2018 a 25 Mehefin 2018.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design