avow logo

AVOW

Newyddion Unllais – Haf 2017

Asiantaeth ddatblyu a hyfforddi lechyd Meddwl yw Unllais ac mae’n ymfalchïo ei bod yn ‘Gwneud pobl yn ganolbwynt bywydau a gwasanaethau gwell’.

Byddwn yn darparu cymorth i’r Trydydd Sector, sefydlliadau Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr sy’n gweithio ym meysydd Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Lles yng Ngogledd Cymru. Bydd Unllais yn ceisio hyrwyddo arferion da o ran cynllunio, darparu a monitro gwasanaethau.

Mae ein hystod o wasanaethau wedi’u cynllynio i helpu elusennau a sefysliadau bach i gryfhau a datblygu wrth gynnal eu gwerthoedd a’u hamcanion.

Yn rhan o’n hymrwymiad i hysbysu a diweddaru’r Trydd Sector, byddwn yn cynhyrchy bwletin newyddion chwarterol sydd â gwybpdaeth y mae angen i chi ei gwybod ynddo.

Os bydd arnoch angen mwy o wybodaeth am unrhyw beth yn y bwletin hwn yna cysylltwch â ni ar office@unllais.co.uk

 

Newyddion Unllais Haf 2017 – Rhifyn 1: summer-edition-1-welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design