avow logo

AVOW

Diwrnod y Lluoedd Arfog y DU 2018

Cyhoeddi tref hanesyddol yng Ngogledd Cymru fel y lleoliad ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018

Mae’r Gweinidog Amddiffyn Earl Howe wedi cyhoeddi y bydd degfed digwyddiad cenedlaethol Armed Forces Day yn cael ei gynnal yn ac o amgylch tref Llandudno ym mwrdeistref sirol Conwy, Gogledd Cymru

Cefnogir y digwyddiad yn y dref hanesyddol arfordirol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, ynghyd â Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Llywodraeth Cymru

Fe ddaw’r cyhoeddiad wrth i ddigwyddiadau gael eu cynnal ledled y DU i nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog, gan gynnwys digwyddiad cenedlaethol eleni sy’n cael ei gynnal yn Ninas Lerpwl. Bydd Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymuno â Phrif Arglwydd y Morlys â miloedd o bobl yn nathliadau De Cymru yng Nghaerffili i anrhydeddu gwaith ac ymroddiad ein Milwyr dewr sy’n gweithio ym mhob cwr o’r byd

Ffurflen Pared: dlla-2018-ffurflen-pared-cleaned

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design