avow logo

AVOW

Unol Daleithiau Cynghrair ymweld er mwyn ‘Tir’

Ar Hydref y 30ain 2013, bydd ymwelwyr o America yn ailymweld â ‘The Land’  – lle chwarae antur Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW).

Bydd Joan Almon, cyd-sefydlydd Cynghrair Plentyndod yr Unol Daleithiau a Janice O’Donnell, Cyfarwyddwr Gweithredol Amgueddfa Blant Providence yn cyfarfod â staff a phlant ‘The Land’ yn ystod yr hanner tymor.

Dywedodd Joan Almon ‘Mae mwy a mwy o bobl yn yr Unol Daleithiau yn ymddiddori mewn gwaith chwarae a chwarae antur. Dim ond pedwar cae chwarae antur sydd gennym ni ar hyn o bryd a’r rheiny i gyd ar yr arfordir gorllewinol. Bu i wneuthurwr ffilmiau Americanaidd oedd yn creu ffilm ddogfen am ‘The Land’ ein cyflwyno i’r lle cyffrous hwn. Rydym ni’n credu y bydd yn enghraifft wych o beth gall plant ei gyflawni pan mae hawl ganddyn nhw i chwarae’n annibynnol yng nghwmni gweithwyr chwarae arbenigol. Rydym ni hefyd yn gobeithio y bydd mwy o gaeau chwarae tebyg yn agor yn yr Unol Daleithiau o ganlyniad.’

Mae ‘The Land’ yn gae chwarae “ysbwriel” ym Mhlas Madog sydd wedi ei ariannu gan WREN (Waste Recycling Environmental Limited). Mae’n gyfle i blant pump oed a hŷn greu a dymchwel, archwilio a darganfod o dan oruchwyliaeth staff.

Dywedodd Rheolwr Chwarae AVOW, Claire Griffiths “Mae’n gyfnod cyffrous i blant a staff ‘The Land’. Rydym ni’n edrych ymlaen yn arw at yr ymweliad ac mae’n fraint meddwl y gall ein Gwaith Chwarae ni arwain at sefydlu llefydd chwarae mewn gwledydd eraill.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design