avow logo

AVOW

Sefydliad Elusennol Trusthouse yn cyhoeddi newidiadau yn 2018

trsutee

 

Mae Sefydliad Elusennol Trusthouse yn rhoi grantiau i fudiadau elusennol bychain, sydd wedi hen ennill eu plwyf, ym Mhrydain sy’n mynd i’r afael â heriau lleol yn ymwneud ag amddifadedd trefol enbyd, neu mewn cymunedau gwledig ynysig a bregus.

Dylai grwpiau sy’n bwriadu ymgeisio am gyllid gan y Sefydliad fod yn ymwybodol o’r newidiadau pwysig canlynol:

Bydd manylion llawn y polisi a’r meini prawf grant newydd yn cael eu darparu pan y’u cyhoeddir ym mis Gorffennaf 2018.

Mae manylion pellach ar gael drwy ffonio 020 7264 4990.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design