avow logo

AVOW

Wythnos Ymddiriedolwyr yng Nghymru 4 – 8 Tachwedd 2019

Beth ydych yn ei wneud i ddathlu’r Wythnos Ymddiriedolwyr yng Nghymru?  

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr 2018 yn digwydd rhwng 4 – 8 Tachwedd 2019

Mae hi’n Wythnos Ymddiriedolwyr, digwyddiad blynyddol sy’n arddangos y gwaith gwych mae ymddiriedolwyr yn ei wneud a thynnu sylw at gyfloedd i bobl o bob cefndir i gymryd rhan a gwneud gwahaniaeth.

Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn gyfle gwych i ddiolch ymddiriedolwyr. Maent yn rhoi eu hamser yn wirfoddol ac yn gwneud cyfraniad enfawr i fudiadau trydydd sector yng Nghymru.

Bydd digwyddiad ledled Cymru a gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth a’r hyn sy’n digwydd ar wefan CGGC

Sut i gymryd rhan  

Dyma ystadegau diddorol ynghylch ymddiriedolwyr gan y Comisiwn Elusennol:

Mae mwyafrif (92%) o ymddiriedolwyr yn wyn, hŷn neu uwchlaw incwm ac addysg gyfartalog, felly mae cynyddu amrywiaeth recriwtio pobl gydag ystod eang o gefndiroedd, profiadau a sgiliau.

Efallai y gallech ddod yn ymddiriedolwr? Gwyliwch y fideo byr hwn i wybod mwy, Bod yn ymddiriedolwr

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design