avow logo

AVOW

Holiadur gan Carers Wales ‘Track the Act’

Yma yn Carers Wales rydym wedi ymrwymo i wneud bywyd yn well i ofalwyr ac fel rhan o’r ymrwymiad hwnnw rydym newydd lansio ein fersiwn newydd o ‘Track the Act’ – arolwg yw hwn wedi’i anelu at Ofalwyr, wedi’i gynllunio i roi’r cyfle iddynt rannu eu barn a profiadau o amgylch yr Asesiad Anghenion Gofalwyr, y gallwn wedyn eu bwydo yn ôl i’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru a Llywodraeth Cymru. Byddem yn ddiolchgar iawn i gyrraedd cymaint o ofalwyr ag y gallwn nes bydd yr arolwg yn cau yn y Flwyddyn Newydd 2020 >> https://www.surveymonkey.co.uk/r/dilynyddeddf1920

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design