avow logo

AVOW

Amser gwneud Gwahaniaeth – Cronfa MAD opens

Eleni mae AVOW yn dathlu 25 mlynedd o wasanaeth yn cynorthwyo’r drydedd sector yn Wrecsam.

Bu AVOW wrthi’n brysur yn codi arian drwy gydol y flwyddyn i’w ddosbarthu i fudiadau’r drydedd sector a grwpiau cymunedol drwy’r “Cynllun Grant Gwneud Gwahaniaeth (MAD)”.

Mae’n bryd i chi baratoi’ch cais er mwyn manteisio ar gyfran o’r grant hwn.

Fe gewch chi ddechrau anfon eich ceisiadau o Fedi’r 2il 2013 ymlaen. Mae hawl gan unrhyw fudiad gwirfoddol a chymunedol sy’n cynnig gwasanaeth a chefnogaeth i drigolion Sir Wrecsam geisio am gyllid.

Mae’n rhaid i unrhyw brosiect / wasanaeth wedi eu crybwyll yn eich cais fod yn rhai caiff eu cynnig yn Sir Wrecsam ac yn rhai sydd er budd trigolion / cymunedau’r ardal hefyd.

Bydd gofyn i chi gynnig tystiolaeth gan y bobl a fydd yn elwa o’ch grant gan roi manylion ynghylch sut y byddan nhw’n elwa ohono. Ewch ati i roi’ch meddwl ar waith!

Y dyddiad cau ar gyfer anfon eich ceisiadau ydi hanner dydd ar ddydd Llun, Tachwedd y 4ydd 2013. Byddwn yn rhoi gwybod i’r grwpiau llwyddiannus erbyn dechrau mis Rhagfyr 2013.

Gallwch weld y telerau ac amodau yn llawn, ynghyd â ffurflenni cais, ar ein gwefan, neu cysylltwch â Darren Tomkins ar 01978 312556.

Grant Application form

Silver Jubilee MAD guidelines 2013

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design