avow logo

AVOW

Mae Amser i Newid Cymru yn eich gwahodd i rhedeg prosiect gwrth-stigma!

Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu y mae pobl â phroblemau iechyd meddwl yn eu gwynebu ledled Cymru.

Sefydlwyd y Cynllun Arweinyddiaeth Gymdeithasol i helpu pobl â phrofiad o broblemau iechyd meddwl i droi eu syniadau ar gyfer herio stigma a gwahaniaethu yn eu cymunedau eu hunain yn brosiectau cynaliadwy.

Rydym yn gwahodd ceisiadau am hyd at £2,500 ar gyfer prosiectau gwrth-stigma o amgylch Cymru. Beth am wneud cais i wireddu eich syniad chi?

Os oes profiad o broblemau iechyd meddwl gyda chi ac os hoffech chi glywed rhagor, mi fyswn ni yn argymell i chi fynychu un o’n gweithdai, sydd yn rhedeg o 10-1 yn y llefydd canlynol:

Canolfan Management Centre, Bangor           Tachwedd 12eg

Venue Cymru, Llandudno                                   Tachwedd 13eg

Mae nifer cyfyngiedig o lefydd ar gael, felly cofrestrwch nawr. Os nag yw’n bosub i chi ddod i un o’r gweithdai, mi allwch chi glywed mwy am y rhaglen trwy ebostio:

leadership@timetochangewales.org.uk

Mi fydd ffurflenni cais ar gael ar ein gwefan yn fuan, ynghyd a canllawiau ar gyfer ymgeiswyr. Mi all ein cydlynwyr rhanbarthol hefyd rhoi cymorth i chi.  Mi allwn ni hefyd anfon ffurflen yn y post – dim ond i chi anfon eich enw ac eich cyfeiria atom.

Am wybodaeth pellach, ymwelwch a’n gwefan: www.amserinewidcymru.org.uk
neu cysylltwch a:

Clare Bailey: 07584 560618

Cofiwch, os hoffech chi fod gyda’r cyntaf i glywed holl newyddion Amser i Newid Cymru, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr trwy’n gwefan www.timetochangewales.org.uk a dilynwch ni ar www.facebook.com/ttcwales a @ttcwales ar Twitter.

SL Cymraeg booking form round 2 (North)

 

 

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design