avow logo

AVOW

Arolwg effaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru, gan gynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

I’n helpu gyda’r nod hwn, byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn gallu cwblhau’r arolwg byr hwn. Mae’n gofyn nifer o gwestiynau am sut mae mudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi rhoi cymorth i chi mewn meysydd megis llywodraethu, cyllid, gwirfoddoli a dylanwadu.

Dylai’r arolwg gymryd tua phum munud yn unig i’w gwblhau a bydd yn helpu Cefnogi Trydydd Sector Cymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol a gwella’r ffordd y mae’n cefnogi ac yn gweithio gyda mudiadau trydydd sector ledled Cymru.

Arolwg effaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru: tssw-survey-w

Diolch o flaen llaw am eich amser.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design