avow logo

AVOW

Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector

AVOW Logo Ydych chi ar hyn o bryd yn rhan o sefydliad y trydydd sector (gwirfoddol) yn ardal Wrecsam? (Efallai eich bod yn wirfoddolwr, ar y bwrdd, neu yn aelod o staff neu’n ofalwr)

A hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a dylanwadu ar wasanaethau iechyd lleol er budd pobl leol?

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisiau penodi aelodau gwirfoddol i CIC Gogledd Cymru.  Cynghorau Iechyd Cymuned yw ‘corff gwarchod’ annibynnol y cyhoedd o’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd ac yn chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd eu cynllunio, eu cyflwyno a’u gwella.

Mae aelodau Cynghorau Iechyd Cymuned yn wirfoddolwyr a’u rôl yw gweithredu fel llygaid a chlustiau cleifion a’r cyhoedd, gan wrando ar eu pryderon a gweithio gyda’r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal cleifion. Cafodd CIC Gogledd Cymru ei sefydlu o 1 Ebrill 2010 gyda’r Pwyllgorau Lleol canlynol:

Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn.

Fel Aelod o’r Cyngor Iechyd Cymuned bydd disgwyl i chi ymrwymo rhwng 21 a 35 o oriau y mis, a gellir cytuno ar hyn rhyngoch chi a’r Cyngor Iechyd Cymuned. Nid yw aelodau’n cael eu talu ond maent yn gallu hawlio costau a threuliau cydnabyddiaeth. Noder, mae’n rhaid i chi fod yn ymddiriedolwr neu’n wirfoddolwr gyda sefydliad y trydydd sector sy’n gweithredu yn ardal berthnasol (awdurdod lleol) y Pwyllgor Lleol.

Bydd gan bob Pwyllgor Lleol dri lle trydydd sector, wedi eu he

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design