avow logo

AVOW

GWEITHGAREDD YMGYNGHOROL Y TRYDYDD SECTOR AR GYNLLUN SENGL WRECSAM

‘Mae pobl yn gwneud popeth yn bosib – cynllun ar gyfer bywyd, dewis a llwyddiant yn Wrecsam 2013 – 2014’

Dydd Mercher, 28ed Tachwedd 2012

10:00yb – 12:00yp

Neuadd Maesgwyn, Ffordd yr Wyddgrug,

Wrecsam LL11 2AF

Peidiwch â cholli’r cyfle i rannu eich barn ar y cynllun sengl ar gyfer Wrecsam yn y digwyddiad pwysig yma i’r trydydd sector

Mae archebu’n hanfodol!

I archebu a chael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Datblygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 01978 312556 neu anfonwch

e-bost i health@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design