avow logo

AVOW

Y Wrecsam Rydym Eisiau Gwahoddiad i Gymuned Lluoedd Arfog Wrecsam

Ble: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY.

 

Pryd: Dydd Mawrth 29 Awst 2017

Amser: 13:30 tan 15:30

 

RSVP:

Mae’n hanfodol archebu lle.

Cadarnhewch eich presenoldeb erbyn dydd Gwener 18 Awst 2017 trwy:

E-bost: afcc@wrexham.gov.uk , neu

Rhif Ffôn: 01978 297598.

 

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn gweithio ar gynllun a fydd yn ffurfio presennol a dyfodol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yn effeithio ar eich bywyd, a bywydau cenedlaethau’r dyfodol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gofyn i bobl beth maen nhw’n feddwl fyddai’n gwneud Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn lle gwell, a gofyn pa flaenoriaethau ddylai fod yn y Cynllun.

Dros yr wythnosau nesaf fe fyddwn yn penderfynu beth fydd y prif flaenoriaethau ar gyfer pob sefydliad Gwasanaethau Cyhoeddus (yn seiliedig ar beth mae’r cyhoedd wedi’i dweud wrthym sy’n bwysig a beth mae’r dystiolaeth yn ei ddweud wrthym fyddai’n gwneud gwahaniaeth arwyddocaol i les yn Wrecsam).

Nawr fe hoffem sgwrsio â chi ynglŷn â beth mae’r blaenoriaethau hyn yn eu golygu i aelodau’r Lluoedd Arfog sy’n gwasanaethu o hyd, y rhai wrth gefn a’r rhai sydd wedi gadael, er mwyn penderfynu sut mae angen i ni weithredu yn y tymor byr, canolig a hir.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design