avow logo

AVOW

Y Wrecsam a Garem

wrexham-we-want-poster-2017-3-page-001

Ein cynllun ar gyfer… Y Wrecsam a Garem

Rydym wedi bod yn gweithio ar gynllun gyda’r gobaith o siapio bwrdeistref sirol bresennol a dyfodol Wrecsam. Mae’n bwysig ein bod yn gwneud hyn yn gywir. Dyna pam rydym wedi bod yn gweithio’n galed i’ch cynnwys chi ar bob cam o’r ffordd.

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar ddwy flaenoriaeth rydym yn credu (o dystiolaeth a beth rydych wedi dweud wrthym) y gall wneud y gwahaniaeth fwyaf i les yn Wrecsam, rŵan ac yn y dyfodol.  Rydym wir eisiau i’r cynllun wneud gwahaniaeth, felly nid ydym am iddo ailadrodd y pethau sy’n digwydd yn barod, ac nid ydym am iddo fod yn rhy afrealistig.

Mae gennych tan 2 Ionawr i leisio barn ar y cynllun drafft.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design