avow logo

AVOW

Gwerth y Trydydd Sector yng Nghymru

Mae Cymru yn elwa o’r trydydd sector a gwirfoddoli mewn amryw o wahanol ffyrdd. Yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Cymru, gwirfoddolodd 28% o bobl yn 2016 – 17.

Mae’r trydydd sector hefyd yn cyfrif am bron i 10% o gyflogaeth ynb Nghymru, gyda 116,600 o bobl wedi’u gyflogi mewn sefydliadau’r trydydd sector.

Gwerth y Trydydd Sector yng Nghymru Arolwg: annex-a_value-of-the-sector

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design