avow logo

AVOW

Cefnogi Plant Gwasanaeth Mewn Ysgolion yngh Nghymru

Mae’r arweiniad hwn ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn gwella’r ddarpariaeth addysg i blant Gwasanaeth mewn ysgolion gwladol. Mae’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad i ddarparwyr gwasanaeth; boed hynny’n awdurdodau lleol sy’n cynnal gweithdrefnau derbyn, neu ysgolion ac athrawon eu hunain sy’n addysgu plant Gwasanaeth bob dydd. Bydd gan bob awdurdod lleol yng Nghymru ddisgyblion Gwasanaeth wedi’u cofrestru yn eu hysgolion felly mae hwn yn fater sydd o bwys i bawb, nid dim ond yr ardaloedd hynny gyda phresenoldeb milwrol mawr a gweladwy.

Mae gwybodaeth hefyd i rieni plant Gwasanaeth, sy’n esbonio’r hyn y dylent
ei ddisgwyl a ble i ganfod arweiniad pellach pe bai ei angen arnynt.

Cefnogi Plant Gwasanaeth Mewn Ysgolion yngh Nghymru:  rbl_education_guide_welsh_text_web-cleaned

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design