avow logo

AVOW

Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog

Sefydlwyd Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog er mwyn cefnogi cynnal a gwarchod ffermydd a chymunedau gwledig drwy’r DU.

Nod y cyllid yw cael effaith gadarnhaol hirdymor ar gymunedau gwledig, gan helpu’r rhai hynny sy’n byw ac yn gweithio yno i gynnal y cefn gwlad drwy ymdrin â materion gwledig allweddol.

Gall sefydliadau dielw, elusennau, mentrau cymdeithasol, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, cwmnïau cyfyngedig trwy warant, a chymdeithasau anghorfforedig sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio yn y DU wneud cais am grantiau o hyd at uchafswm o £50,000 (yn cynnwys TAW) hyd at gyfnod o ddim mwy na thair blynedd.

Mae’r cyllid ar gyfer prosiectau sy’n cwrdd â’r amcanion yn hydref 2017, sef:

Mae pob thema yn cael ei disgrifio yn fwy manwl yn y ddogfen cymhwyster a chanllawiau ar gyfer grantiau.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Mehefin 2018 (5pm).

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design