avow logo

AVOW

Archif Ddarlledu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Archif Ddarlledu Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn brosiect newydd uchelgeisiol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth!

Gyda chymorth ariannol gan y Gronfa Loteri, rydyn ni’n derbyn recordiadau sain a fideo BBC Cymru/Wales i’w hychwanegu i’n casgliadau – hynny yw, eu holl recordiadau gwreiddiol ynghyd â chopïau digidol.  Bydd y rhain yn ychwanegiad gwerthfawr i archif ffilm a fideo ITV Cymru a chasgliad Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, sydd yn y Llyfrgell yn barod.

Mi fyddwn ni’n cadw’r casgliad am byth gan ei gadw’n ddiogel mewn ardal storio newydd sbon ac yn rhoi mynediad digidol iddo mewn 4 lleoliad ar draws Cymru.  Bydd y deunydd i gyd ar gael i’w wylio mewn 4 hwb gwylio digidol y byddwn ni’n eu hagor yn y Llyfrgell yn Aberystwyth, Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd.  Mi fydd 1000 o glipiau hefyd ar gael i’w gwylio ar ein gwefan.

Mae’r casgliad yn unigryw gan ei fod o’n cofnodi holl agweddau o fywyd yng Nghymru’r 20fed ganrif.  Mae’n cynnwys recordiadau radio o’r 1930au a theledu o’r 1950au, a chyda dros 360,000 o eitemau sain a fideo i ddewis ohonynt mae’r rhaglenni’r un mor amrywiol â bywyd yng Nghymru!
Mae hwn yn adnodd hanfodol ar gyfer ymchwil, gan fod holl ddigwyddiadau pwysig hanes Cymru fodern wedi’u cofnodi yn y casgliad hwn – yr Ail Ryfel Byd, Aberfan, streic y glowyr, datganoli – mae’r cyfan yma.  Mae’r casgliad yn gronicl amhrisiadwy o fywyd y genedl, yn dangos sut y bu i deledu rhannu gwybodaeth yn ogystal â difyrru.

 

Efallai y gwnewch chi ddarganfod rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi’n bersonol .. clip o’ch hoff gêm rygbi .. newyddion am ddigwyddiad cyffrous .. darn o gomedi sy’n gwneud I chi chwerthin nes bod eich ochrau’n brifo ..rhaglen plant sy’n eich atgoffa o’ch plentyndod .. neu hyd yn oed clip o’ch nain a’ch taid … pwy a ŵyr beth wnewch chi ddod o hyd iddo?

 

Rydyn ni’n gyffrous am dderbyn casgliad mor werthfawr ac am sefydlu prosiect mor uchelgeisiol bydd yn rhoi mynediad ar draws Cymru i’r casgliad.  Ond rydym am wneud yn siŵr ein bod ni’n datblygu prosiect fydd wir o fudd i’n defnyddwyr – felly hoffem ni wybod beth rydych chi am i ni ei wneud!
Rydyn ni eisiau rhoi cyfle i gymaint o bobl a phosib i ddweud wrthym ni beth maen nhw eisiau ac i ddatblygu partneriaethau trwy gynnal ymgynghoriad cyhoeddus, felly beth am ein helpu ni yn y Llyfrgell i gynllunio a datblygu prosiect ar eich cyfer chi trwy gymryd rhan?

 

Gallwch gymryd rhan yn y ffordd sydd mwyaf cyfleus i chi: gallwch helpu trwy roi pum munud o’ch amser i gwblhau holiadur ar-lein: goo.gl/4o31En.
Ond bydden ni wir wrth ein boddau pe baech chi’n gallu rhoi’r amser i gymryd rhan yn ein gweithgareddau ymarferol trwy fynychu gweithdy a digwyddiadau cysylltiol neu trwy fod yn aelod o grŵp ffocws.  Bydd cyfres o’r rhain yn cael eu trefnu a’u cynnal mewn amrywiol lleoliadau o amgylch Cymru fel eu bod yn gyfleus i  gymaint o bobl a phosib.  Rydyn ni’n awyddus bod gymaint o bobl â phosib yn cymryd rhan!

 

Mae croeso i chi gysylltu â mi yn uniongyrchol am fwy o wybodaeth neu i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan: nia.dafydd@llgc.org.uk.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design