avow logo

AVOW

Y Ddolen – Newyddlen i Weithwyr Proffesiynol ynb Ngolgledd Cymru

Croesi i riflyn cyntaf y newyddlan hon, sy’n ceisio amlygu’r materion sy’n wynebu plant a theuluoedd ynb ngogledd Cymru sydd ag aelod o’r teulu yn y carchar. Credir bod nifer sylweddol o blant a theuluoedd gogledd Cymru wedi eu heffeithio ond, yn ami iawn, mae natur ddiamddifflyn y teuluoedd hyn a’r heriau sydd yn eu hwynedbu yn cael eu hanwybyddu, ac i ryw raddau Maen nhw’n anweledig ac yn garcharorion cudd.

nod y newyddlen hon yw codi ymwybyddiaeth o’u hanghenion a’r problemau penodol sydd yn ey hwynedbu er mwyn i ni, fel cyrff proffesiynol ac asiantaethau, yrngymryd â gwaith ataliol a darparu nwy o gefnogaeth a gwasanaethau wedi eu targedu ar eu cyfor.

y-ddolen-newyddlen-i-weithwyr-proffesiynol-yng-ngolgledd-cymru-ion-2018-teuluoedd-wedi-eu-heffeithio-gan-garchariad_

Am ragor o wybodaeth am y gwaith, cysylltwch â: sara.kettle@wrexham.gov.uk / 01978 292453 neu Catherine.pritchard@wrexham.gov.uk /01978 292444

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design