avow logo

AVOW

Gwobrau’r Uchel Siryf 2018 – Enwebiadau

Mae’r broses enwebu ar gyfer Gwobrau’r Uchel Siryf yn 2018 wedi dechrau. Nod Gwobrau’r Uchel Siryf, a lansiwyd yn 2013, yw cydnabod cyfraniadau eithriadol gan unigolion neu sefydliadau gwirfoddol/cymunedol (gyda nod elusennol) i’w cymunedau perthnasol.

Cyflwynir y gwobrau i’r enillwyr mewn seremoni yn Ruthin School ddydd Gwener, 16 Mawrth 2018.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni enwebu wedi’u llenwi yw hanner dydd ar 31 Rhagfyr 2017. Mae ffurflenni enwebu yn yr atodiad i’r neges e-bost hwn. Dylid anfon ffurflenni wedi eu llenwi i info@flvc.org.uk os gwelwch yn dda. 

“Mae Seremoni Wobrwyo’r Uwch Siryf yn gyfle i ni i gyd gydnabod ac amlygu rhywfaint o’r gwaith gwych sy’n cael ei gyflawni gan nifer o bobl sy’n rhoi eu hamser prin i gymaint o achosion lleol da”.

 Charlotte Howard

Uwch Siryf Clwyd

Canllawiau a Ffurflen Enwebu: high-sheriff-nomination-form-2017-welsh-including-guidance-notes

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design