avow logo

AVOW

Elusen Henry Smith yn ail-lansio Rhaglenni Grantiau

 

henry-smith

Mae Elusen Henry Smith yn dosbarthu dros £28 miliwn y flwyddyn mewn rhaglenni grant i leihau anfantais gymdeithasol ac economaidd ym Mhrydain.

Yn sgil adolygiad o’i gweithdrefnau rhoi grant, mae’r elusen wedi mireinio rhaglenni ei Phrif Grant, gan ei rannu’n ddwy gronfa ar wahân o dan yr un strategaeth newydd sy’n mynd ati i weithio gyda phobl pan fo ffynonellau eraill o gymorth wedi methu, wedi bod yn amhriodol neu’n syml ddim wedi bod ar gael.

Cyflawnir hyn drwy’r blaenoriaethau canlynol:  

Dyma bellach raglenni grantiau’r elusen:  

Fel arfer mae’r grantiau rhwng £10,000 a £60,000 ac maent ar gael i elusennau a mudiadau dielw, gan gynnwys mentrau cymdeithasol sydd wedi’u lleoli ac sy’n gweithio ym Mhrydain.

Does dim dyddiadau cau. Ystyrir ceisiadau yn rheolaidd, gan ddibynnu ar y gronfa yr ymgeisir iddi.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design