avow logo

AVOW

Y Gronfa Loteri Fawr yn yr Eisteddfod

Mynd i’r Eisteddfod Genedlaethol ym Môn? Dewch i gwrdd â ni ar y Maes i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am grantiau’r Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr, i drafod syniad ar gyfer prosiect a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Byddwn yno ddydd Mercher, 9 Awst o:

I osgoi colli ni a chael eich siomi, neilltuwch slot gyda ni isod.  Mae angen cofrestru.

Heb fedru bod yno ar y dydd Mercher neu oes gennych unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â ni trwy e-bostio cymru@cronfaloterifawr.org.uk neu ffonio 0300 123 0735.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design