avow logo

AVOW

Dewch gyda’ch ffrindiau, eich teulu neu’ch cydweithwyr i’r Cwis. Noson allan wych gyda gwobrau di-ri!

Nos Wener, Chwefror yr 22ain 2013

am 7yh yng Nghlwb Lager, Wrecsam

Timau o 5 neu lai

Cost: £10 y tîm

I’n cynorthwyo gyda’r trefniadau byddwn yn gwerthfawrogi petaech yn cofrestru’ch tîm o flaen llaw nail ai drwy anfon e-bost at info@avow.org neu ffonio 01978 312556. Neu mae croeso i chi ddod draw ar y noson a ffurfio tîm.

Gwobr i’r tîm buddugol a’r tîm yn yr ail safle

Bydd elw’r noson yn mynd tuag at y grant Gwneud Gwahaniaeth

 Am fwy o wybodaeth am Ddigwyddiadau Jiwbilî Arian a Grant Gwneud Gwahaniaeth AVOW ewch i www.avow.org/silver25

I gyfrannu tuag at y grant Gwneud Gwahaniaeth tecstiwch AVOW00 a naill ai 5 neu 10 (gwerth eich cyfraniad) i 70070 neu ewch i www.avow.org a chliciwch ar ‘Just Giving’.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design