avow logo

AVOW

(English) Taking care of nature in our homes and gardens is one thing but how do we do it in the places where we work or volunteer?

Ydych chi’n gwneud pethau yn unol â ‘Ffordd Natur’?

Mae gofalu am fyd natur yn ein cartrefi a’n gerddi yn un peth ond sut ydym yn gwneud hynny yn y gwaith neu’r llefydd rydym yn gwirfoddoli?

welsh-sign

Mae’r canllaw newydd Environet Cymru Buddsoddi ym Myd Natur wedi’i lunio gan edrych ar yr effeithiau negyddol yr ydym efallai’n eu cael yn ddiarwybod ar fyd natur. Mae’n egluro hefyd y camau syml, ymarferol, sy’n aml yn cael eu hanwybyddu, y gallwn eu cymryd i Helpu Bywyd Gwyllt i Ffynnu. Mae’n egluro yn ogystal sut y gallwch ddylanwadu ar eraill a gwneud mwy yn eich grŵp neu’ch mudiad drwyddo draw drwy Gynnwys Byd Natur yn Eich Polisi Amgylcheddol. Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Environet Cymru yn cefnogi gweithrediad cymundol ar yr amgylchedd. Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Environet Cymru sy’n cefnogi unrhyw grŵp cymunedol neu fudiad trydydd sector sydd am ddechrau neu ddatblygu prosiect amgylcheddol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design