avow logo

AVOW

#LlywLeolGref

Anfonwyd ar ran Llywodaeth Cymru

Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ynghylch nifer o opsiynau a allai arwain at awdurdodau lleol cryfach, mwy o ran maint a chynaliadwy.

Mae’r ymgyrch #LlywLeolGref yn rhoi cyfle i chi, bobl Cymru, ymuno yn y sgwrs am ffyrdd o gryfhau cynghorau ar draws Cymru.

Rhannwch eich profiadau a helpwch ni i greu Awdurdodau Lleol cryf sydd wedi’u grymuso yng Nghymru drwy lenwi ein arolwg byr ar-lein

http://llyw.cymru/topics/localgovernment/local-government-reform/strong-local-gov-campaign/?lang=cy

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design