avow logo

AVOW

Sefydliad Steve Morgan

steve-morgan

Ffurfiwyd Sefydliad Steve Morgan yn 2001 gan Steve Morgan CBE i gefnogi prosiectau sy’n helpu plant a theuluoedd, pobl ag anableddau corfforol neu anableddau dysgu, yr henoed, neu’r rheini sydd dan anfantais yn gymdeithasol yng Ngogledd Cymru, Glannau Mersi, Swydd Gaer a Gogledd Swydd Amwythig.
Lansiwyd cronfa Enable yn 2017 i roi cymorth i bobl anabl sydd mewn caledi ariannol er mwyn prynu cyfarpar arbenigol nad yw ar gael gan y Gwasanaeth Iechyd, y gwasanaethau addysg na’r gwasanaethau cymdeithasol.

Rhaid i fuddiolwyr fod yn byw yn eu hardal ddaearyddol.

Maent yn darparu grantiau ar gyfer:

Cysylltwch â’r Sefydliad drwy ffonio 01829 782808 i drafod eich anghenion a gofyn am ffurflen gais.

Fel rhan o’r broses ymgeisio gofynnir i chi ddarparu’r canlynol:

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen gais ar gael ar y wefan: https://stevemorganfoundation.org.uk/how-to-apply/enable-funding/

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design