avow logo

AVOW

Gwobrau Dewi Sant

Mae Gwobrau Dewi Sant yn gynllun gwobrau cenedlaethol sy’n cydnabod ac yn dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Bydd y gwobrau yn cael eu rhoi i bobl sy’n gwneud llawer mwy na’u swydd yn unig, sy’n gwneud pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd yng Nghymru.

Cyhoeddodd y Prif Weinidog yn y Senedd ar 27 Chwefror, 2013 ei fod yn bwriadu cydnabod “pobl gyffredin sy’n cyflawni pethau eithriadol” a dathlu llwyddiannau pobl o bob cefndir drwy gychwyn cynllun gwobrau cenedlaethol ar gyfer Cymru gyfan – sef Gwobrau Dewi Sant. Cafodd ei gyhoeddiad groeso cynnes gan bob plaid wleidyddol yn y Cynulliad.

Er bod nifer o gynlluniau gwobrwyo adrannol a chymunedol sy’n amrywio o ran ansawdd yn bodoli yng Nghymru, nid oes unrhyw gynllun arall fel Gwobrau Dewi Sant yn gweithredu dros y wlad i gyd ac yn cydnabod llwyddiannau pawb sy’n byw yma ac yn gwasanaethu’r genedl, beth bynnag eu cefndir neu broffesiwn.

Bydd Gwobrau Dewi Sant yn cael eu rhoi i bobl sy’n gwneud llawer mwy na’u swydd yn unig, sy’n gwneud pethau eithriadol ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd yng Nghymru. Byddant yn dathlu ac yn cydnabod cyfraniad pobl ysbrydoledig sy’n gwneud gwahaniaeth ar gyfer ein gwlad, naill ai yma neu ar lefel ryngwladol. Mae’r gwobrau hefyd yn cydnabod cyfraniad unigolion sy’n gwella lles cymdeithasol ac economaidd.

Maent yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo dyheadau Cymru a’i dinasyddion i fod yn wlad fodern a bywiog yn yr unfed ganrif ar hugain, gydag enw cynyddol dda fel cenedl hyderus a chlyfar sy’n rhoi gwerth ar arloesedd, ysbryd cymunedol, ac yn anad dim ei phobl.

Wrth ddethol pawb a fydd yn derbyn y cyntaf o Wobrau Dewi Sant, rhoddir sylw i’r hyn y mae’r rhai a enwebir wedi ei gyflawni yn y ddwy flynedd cyn dechrau’r cyfnod enwebu, yn ogystal â’r hyn a wnaethant yn y gorffennol a’u cyfraniad parhaus i Gymru fel cymuned a chenedl.

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud rhywbeth anhygoel?

Enwebwch nhw nawr

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design