avow logo

AVOW

Cronfa Her Chwaraeon Ysbryd 2012

Gwahoddir ceisiadau am hyd at £200,000 i ariannu un prosiect yng Nghymru a Lloegr sy’n cynnig cyfleoedd chwaraeon neu weithgarwch corfforol i grŵp sydd heb gynrychiolaeth ddigonol.

Gwahoddir ceisiadau gan fudiadau y mae eu gwaith hefyd yn canolbwyntio ar wella llesiant, herio canfyddiadau o anabledd, a lleihau arwahanrwydd cymdeithasol.

Dylai pob mudiad sydd â diddordeb fynegi diddordeb cyn 9 y bore ar 19 Chwefror 2018.

Darllenwch y meini prawf ymgeisio a phecyn y Gronfa Her Chwaraeon cyn ymgeisio.

Gall ymgeiswyr sydd am drafod eu syniadau i weld a ydynt yn cyd-fynd â’r Gronfa gysylltu â Helen Spedding (helen.spedding@spiritof2012.org.uk).

2012

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design