avow logo

AVOW

Gwerthoedd a Rennir ar gyfer y ‘Gweithlu Chwarae’ yn Wrecsam

Mae Partneriaeth Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Wrecsam (EYDCP) yn arwain ar waith i ddatblygu set o werthoedd ar y cyd y gellir eu defnyddio i ategu cyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer y ‘gweithlu chwarae’. Mae Llywodraeth Cymru yn disgrifio’r gweithlu chwarae ehangach fel “unrhyw weithiwr cyflogedig y mae ei rôl yn effeithio ar chwarae plant – pobl sydd naill ai’n hwyluso’r chwarae’n uniongyrchol, yn cynllunio cyfleoedd chwarae neu sydd â’r grym i ganiatáu i blant chwarae, neu beidio.”

Datblygwyd y gwerthoedd ar y cyd drafft yr hoffem i chi wneud sylwadau arnynt yn seiliedig ar adborth o gyfres o weithdai a fynychwyd gan ystod amrywiol o weithwyr proffesiynol, yn cynnwys cyfarwyddwyr strategol, rheolwyr gwasanaeth a staff rheng flaen.

Bwriad y gwerthoedd ar y cyd hyn yw disgrifio’r ffordd y dylai pobl feddwl am blant, eu plentyndod a’u cyfrifoldebau fel oedolion tuag atynt wrth weithio i gefnogi eu hawl i chwarae. Felly, dylid ystyried y gwerthoedd fel cyfanwaith ond hoffem gael eich sylwadau ar eiriad pob un.

Cymraeg

http://www.yourvoicewrexham.net/KMS/elab.aspx?noip=1&CampaignId=598&SessionId=7W3XW8KTF6&language=cy

draft-shared-values-welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design