avow logo

AVOW

Gwasanaethau addas ar gyfer y dyfodol – ansawdd a llywodraethu ym maes iechyd a gofal yng Nghymru

DATGANIAD I’R WASG 

29 Mehefin 2017 

PAPUR GWYN LYWODRAETH CYMRU 

Gwasanaethau addas ar gyfer y dyfodol – ansawdd a llywodraethu ym maes iechyd a gofal yng Nghymru 

Ddoe cyhoeddodd Llywodraeth Cymru  Bapur Gwyn oedd yn cynnig y newid mwyaf radical i lais y claf yn y GIG ers dros 40 mlynedd.  Byddai’r cynigion yn cyflwyno am y tro cyntaf corff sydd â chylch gwaith ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.  Byddai’r cynigion yn gweld diwedd ar drefniadau tymor hir wedi’u sefydlu i roi grym yn nwylo pobl leol i fonitro sut y mae eu gwasanaethau yn y GIG yn gweithio.

Dywedodd Jackie Allen, Cadeirydd CIC Gogledd Cymru

‘Mae’r CICau yn croesawu’r bwriad i greu llais cryfach i ddinasyddion ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.  Fodd bynnag, nid ydym yn argyhoeddedig eto  bod y cynigion a amlinellir yn gwanhau yn hytrach na chryfhau llais hwn mewn rhai meysydd pwysig.  Er enghraifft, ni fyddai llais dinasyddion arfaethedig y corff newydd hawliau cyfreithiol i gynnal sefydliadau iechyd yn atebol am y ffordd y maent yn darparu eu gwasanaethau.  Ar hyn o bryd mae hon yn rôl allweddol i’r CICau a bydd yn cael ei ddiddymu o dan y trefniadau newydd.
Mae’n bwysig iawn bod pobl yn Gogledd Cymru yn cymryd y cyfle i edrych ar y cynigion a rhoi eu barn ar sut y dylai eu llais ei glywed yn y dyfodol”.

Gallwch ddarllen y cynigion ac ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru “Gwasanaethau s’yn addas i’r dyfodol”

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design