avow logo

AVOW

Gwasanaethau Ddi-dor ar gyfer Pobl gydag Anableddau Dysgu

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu yn bwriadu datblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ddi-dor ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu.

Drwy integreiddio iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector yn well, bwriad y rhaglen yw helpu pobl gydag anableddau dysgu i fyw’n fwy annibynnol a chael y gofal sydd angen arnynt yn agosach i’w cartrefi.

Mae’r Rhaglen Trawsnewid Anableddau Dysgu wedi neilltuo swm o arian i annog a chefnogi prosiectau arloesol newydd sy’n:

Fydd rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 5yh 2/12/2019

Cysylltwch â’r Tîm am ffurflen cynnig a rhagor o wybodaeth learning.disability.transformation@flintshire.gov.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design