avow logo

AVOW

Discovery Foundation gan Santander

sanMae’r Discovery Foundation gan Santander yn cefnogi prosiectau sy’n cynorthwyo gwybodaeth, sgiliau ac arloesi i fagu hyder mewn pobl ddifreintiedig i ddarganfod a chreu byd newydd o gyfleoedd.

Gall elusennau cofrestredig, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol (CIC) ac Undebau Credyd wneud cais am grantiau gwerth hyd at £5,000 ar gyfer prosiectau sy’n cefnogi un neu fwy o’r tair thema flaenoriaeth ganlynol:

Mae’r Discovery Foundation eisiau ariannu prosiect cyfan yn hytrach na gwneud cyfraniad i gyllideb fwy. Gellir defnyddio’r grant i dalu am gyflogau rhan amser, cyfarpar a deunyddiau, ond rhaid eu defnyddio o fewn 12 mis.

Mae ffurflen enwebu syml ar gael o unrhyw gangen Santander leol, neu gallwch lawrlwytho fersiwn ar-lein o’r wefan. Gall cwmnïau / sefydliadau ac aelodau’r cyhoedd wneud enwebiadau, yn ogystal â staff a chwsmeriaid Santander.

Bydd ceisiadau’n cael eu derbyn ar unrhyw adeg a rhoddir gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus drwy e-bost o fewn mis i gyflwyno’r cais.

Mae manylion pellach ar gael o:  http://thediscoveryfoundation.org.uk/ neu drwy e-bostio:  grants@santander.co.uk

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design