avow logo

AVOW

Holiadur Wrecsam Wledig Gogledd Gorarau Cymru

Bwriad yr arolwg yma ydi casglu barn am gyflwr presennol cefn gwlad Cymru a rhoi cyfle ichi gynnig eich syniadau am anghenion a datblygiadau i’r dyfodol ar gyfer Wrecsam wledig Gogledd Gororau Cymru.

Fe fydd eich adborth yn cael ei ystyried gennym wrth baratoi cyflwyniad i Lywodraeth Cymru er mwyn ymgeisio am gyllid I ariannu gweithgareddau yn y dyfodol. Ni ddylai’r arolwg yma gymryd mwy na rhyw ddeg i bymtheg munud o’ch hamser a caiff eich hymatebion eu cadw yn gwbl gyfrinachol. Diolch yn fawr iawn ichi am eich amser a mewnbwn.

A fyddech cystal a chyfeirio unrhyw ymholiad sydd gennych am yr arolwg yma I Cadwyn Clwyd Cyfyngedig rhif ffôn 01824 705802 neu drwy e-bost admin@cadwynclwyd.co.uk

Holiadur Wrecsam Cymraeg

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design