avow logo

AVOW

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Ffenestr 6 ar agor

Mae ffenestr Datgan Diddordeb ychwanegol wedi agor heddiw i’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn cynnig grantiau sydd wedi’u hanelu yn bennaf at sefydliadau cymunedol.

Bydd y grantiau’n darparu cyllid buddsoddi ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau er mwyn cwrdd â’r anghenion lleol a chryfhau cymunedau er mwyn iddynt fedru tyfu a ffynnu.

Mae’r meysydd allweddol ar gyfer cymorth yn cynnwys:

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design