avow logo

AVOW

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Bydd y Cyfnod Datgan Diddordeb yma yn canolbwyntio ar gymorth ar gyfer ynni adnewyddadwy, arbed ynni a seilwaith band eang.

Mae’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn cynnig grantiau sydd wedi’u hanelu yn bennaf at sefydliadau cymunedol.

Bydd y grantiau’n darparu cyllid buddsoddi ar gyfer gweithgareddau er mwyn cwrdd â’r anghenion lleol a chryfhau cymunedau er mwyn iddynt fedru tyfu a ffynnu.

Gallwch gael rhagor o fanylion am y meini prawf ar gyfer gwneud cais am https://bit.ly/1TjSCsp

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design