avow logo

AVOW

Adolygiad o’r Sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

Mae’r Panel Adolygu Annibynnol wedi gwahodd pob Cyngor Cymuned a Thref, ynghyd â sefydliadau eraill sydd â chysylltiadau agos yn eu cymunedau, i agor eu drysau i bobl o bob oed yn y gymuned. Bydd hyn yn eu galluogi i ddod draw i ddweud eu dweud am yr adolygiad ac am ddyfodol cynghorau cymuned a thref yng Nghymru

Bydd y digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal drwy gydol mis Mai.

Byddai hyn yn gyfle gwych ichi gymryd rhan ac i gwrdd â chynrychiolydd o’ch cyngor cymuned neu gyngor tref. Byddai’n gyfle hefyd i aelodau iau y gymuned gymryd rhan.

I gael gwybod a oes digwyddiad yn cael ei gynnal yn agos i chi, cliciwch ar y PDF ‘Galw Heibio’ isod, lle gwelwch restr o leoliadau.

Os oes un yn eich ardal chi, ewch draw yno a llenwi ffurflen sylwadau.

Os nad oes digwyddiad yn eich ardal chi ond yr hoffech roi sylwadau, gallwch wneud hynny drwy lenwi un o’r arolygon ar-lein

•           Arolwg cyhoeddus

•           Arolwg pobl ifanc

Tudalennau gwybodaeth ynghylch yr Adolygiad Annibynnol o Gynghorau Cymuned a Thref yma

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design