avow logo

AVOW

Ail-ystyried Seibiant

Yn 2016, cyhoeddodd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ei adroddiad Dementia: Mwy na Dim Ond Colli’r Cof.  Un o’r prif feysydd pryder a nodwyd oedd diffyg gofal seibiant hyblyg, galluogol a phersonol.

Yn awr, mae’r mater yn cael ei archwilio ymhellach gan y Comisiynydd drwy ddarn o waith dan y teitl Ail-ystyried Seibiant.  Wrth edrych ar y rhwystrau i gael seibiant, y prif ffocws fydd meddwl yn wahanol am seibiant, y tu hwnt i’r dulliau traddodiadol fel cynnig gofal preswyl a gwasanaethau dydd.

Mae sawl agwedd i’r prosiect, gan gynnwys cyfleoedd y ymgysylltu yn 2018 gyda phobl y mae dementia yn effeithio arnynt. Mae Cymdeithas Astudiaethau Dementia ym Mhrifysgol Caerwrangon wedi cael ei chomisiynu i gynnal adolygiad llenyddiaeth a dadansoddiad o arfer da.

Mae’r Comisiynydd eisiau sicrhau bod adroddiad Ail-ystyried Seibiant yn cynnwys arfer da sy’n darparu cyfleoedd ystyrlon ar gyfer seibiant/gwyliau byr i bobl y mae dementia yn effeithio arnynt.   Y math o enghreifftiau sy’n cael eu ceisio yw:

Lle bynnag neu sut bynnag y caiff ei ddarparu, yr elfen hanfodol yw ei fod yn rhoi profiadau cadarnhaol a chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer pobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

Cyflwynwch unrhyw enghreifftiau o arfer da erbyn 8 Rhagfyr 2017 drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein, os gwelwch yn dda: https://www.surveymonkey.co.uk/r/Ail-ystyried_Seibiant

Mae fersiwn electronig/post hefyd ar gael, os yw’n well gennych.

cym-rethinking-respite-good-practice-online-postal-responses-final-eng

Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu ag un ai:

Dr Shirley Evans, Cymdeithas Astudiaethau Dementia, Prifysgol Caerwrangon: shirley.evans@worc.ac.uk

Ruth Chamberlain, Arweinydd Iechyd, Tai a Gofal Cymdeithasol, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru:   ruth.chamberlain@olderpeoplewales.com 03442 640670

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design